สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วิสัยทัศน์ : หล่มสักเมืองน่าอยู่ เป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยว **

สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
                         
สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีปร Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี) จำนวน ๑ คัน ด้ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ Download
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567)เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสั Download
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Download
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ Download
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๗ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ ๓-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๖) Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ ๑-๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๖) Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ ๑-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ ๑-๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๖) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม วิทยาลักอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง เทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕) Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การจำหน่ายแบตเตอรี่และยางรถยนต์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพิทักษ์ โดยวิธีคัดเลือก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๒ โดยวิธีคัดเลือก Download
ประกาศเทศบาลหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวจี (ปากซอยวจี ๓ ถึงป้อมตำรวจ) โดยวิธีคัดเลือก Download
ประกาศเทศบาลหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๓ โดยวิธีคัดเลือก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรืข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างลู่ยางสังเคราะห์พร้อมรั้วรอบสนามฟุตบอล แก้ไขร่างประกาศ ครั้งที่1 Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลู่ยางสังเคราะห์พร้อมรั้วรอบสนามฟุตบอล สวนสาธารณะหนองแค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เพิ่มเติม) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).. Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding). Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding). Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเชรบูรณ์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน ๕ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณหนองแค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและราคาประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน ๕ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณหนองแค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) พร้อมหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) พร้อมหลังคา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน ๕ โรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๒๗ รายการ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๒๗ รายการ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านไร่ ๑ (หน้าหมู่บ้านวิมลรัตน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยสุริยะวงษา ๒ ฝั่งทางทิศตะวันออก (บริเวณข้างวัดทุ่งจันทร์สมุทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ซอยผดุงราษฎร์ ๑๓ บริเวณปากซอยด้านทางทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกซอยคชเสนีย์ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๒๗ รายการ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กเรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล ด้วยวิธีประกวด Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การจัดการประมูลพลาสติกขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหล่มสัก ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา (ชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เปลี่ยนแปลงการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน ๑ คัน กองวิชาการและแผนงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบไฟฟ้าและที่นั่งสำหรับประชาชน ที่สวนสาธารณะหนองแค กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต และปรับปรุงภูมิทัศน์อัฒจรรย์สนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา (ชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน ๑ คัน กองวิชาการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองหล่มสัก กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะจงเจาะ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน ๑ คัน กองวิชาการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน ๑ คัน กองวิชาการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน ๑ คัน กองวิชาการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยคชเสนีย์ 2 (ซอยมงคลศิลป์) และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (รถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ และรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ถนนเทศบาล๑ (บริเวณข้างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม) ยาว ๒๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างร่างระบายน้ำค.ส.ล.ถนนพิทักษ์ถึงซอยจินดา (บริเวณหมู่บ้านอยู่ยิ่งเจริญถึงปากซอยจินดา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหล่มสัก สูง๕.๖๐เมตร ยาว๓๖๒เมตร พร้อมลาดยางแอสฟัทส์๘๓๒ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (รถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อและรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนพิทักษ์ถึงซอยจินดา (บริเวณหมู่บ้านอยู่ยิ่งเจริญถึงปากซอยจินดา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหล่มสัก สูง 5.60 เมตร ยาว 362 เมตร พร้อมลาดยาง แอลฟัลท์ 832 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยคชเสนีย์ 2 (ซอยมงคลศิลป์) และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล1 (บริเวณข้างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม) 205 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดวัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๕๖ รายการ Download
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส (ลู่วิ่งไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส (ลู่วิ่งไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส (ลู่วิ่งไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ) จำนวน 1 คัน สำนักปลัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถรางบริการประชาชน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน 1 คันสำนักปลัดเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซลแบบ ดับเบิ้ลแคบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์รายงานกิจการเทศบาลเมืองหล่มสักประจำปี ๒๕๕๒-๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) Download
ยกเลิกประกาศประกาศโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย(ลู่วิ่งไฟฟ้า) Download
บันทึกคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Download
ประกวดราคาก่อจ้างปรับปรุงซ่ิมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง ๕ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์รายงานกิจการเทศบาลเมืองหล่มสักประจำปี 2552 ? 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน / ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส (ลู่วิ่งไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ขอให้ทบทวนร่างขอบเขตงานโครงการจ้างจัดพิมพ์รายงานกิจการเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปี 2552 -2560 Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์รายงานกิจการเทศบาลเมืองหล่มสัก ประจำปี 2552 ? 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปี 59 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ 4 ประตู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถราง Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำครุภัณฑ์สำนักงาน Download
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ 4 ประตู) Download
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ 4 ประตู) Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Download
ประกวดราคาซื้อรถรางบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
โครงการจ้างเหมาดำเนินการตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ จำนวน ๑ โครงการ Download
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘๙ รายการ Download
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ Download
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการช่างยนต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก Download
ก่อสร้างรางระบายน้ำซอยข้างโรงเรียนเมตตาศึกษา Download
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกมงคลศิลป์ ๑ Download
ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนซอยแยกถนนสามัคคีฃัย Download
Untitled Document